Sürdürülebilirlik
Yenilenebilir enerji sistemleri
 
Yazılım ve Mobil Uygulamalar
Mühendislik
Tasarım ve Uygulama

Danışmanlık / Enerjinin Verimli ve Etkin Kullanımı


Küresel ekonominin en önemli konularından biri olan enerjinin sürdürülebilir, güvenli ve etkin çözümlerinin geliştirilmesi için öncelikle tüketim noktasında; enerjinin verimli ve etkin kullanımının sağlanması amacı ile hem sanayi ve kamu politikalarıyla, hem oluşturduğu çevresel etki ile ilgili çok disiplinli bir yaklaşım içeren çalışmanın yapılması gerek ve şarttır.

Bu bağlamda enerji denetimi hizmeti veren kuruluşumuz; özellikle ticari kullanımdaki iş ve alışveriş merkezi gibi yapıların yanında, proses değerlendirmelerini de içeren üretim ve imalat sektöründeki tesislerin de enerji tüketimine yönelik:

  • Ölçüm,
  • Raporlama,
  • Değerlendirme,
  • Verimlilik arttırıcı proje oluşturulması ve uygulaması,

konularında faaliyet göstermektedir.

2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren "Enerji Verimliliği Kanunu" sonrasında yapılan çok sayıdaki yasal düzenleme ile, enerjinin verimli ve etkin kullanımına yönelik olarak uygulamalar için yasal çerçeve oluşturulmuş olmasına karşın bu çerçevede henüz yaptırımların gerektiği gibi işletilemediği de dikkate alınarak kuruluşumuzca yapılan çalışmlarda; bu alanda teknolojik gelişmeleri daha yakından takip eden ve daha rijit çerçeveler içeresinde konumlndırılan uluslararası mevzuat takip edimektedir.