Sürdürülebilirlik
Yenilenebilir enerji sistemleri
 
Yazılım ve Mobil Uygulamalar
Mühendislik
Tasarım ve Uygulama

Yeni ve yenilenebilir teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, teknoloji geliştirme amacı ile kullanılan laboratuvar ekipmanlarının tasarımı ve imalatının yapılması, böylelikle teknolojik gelişmelerin sağlanmasına yardımcı olunmasıdır.
Diğer taraftan enerjinin verimli ve etkin kulllanımının sağlanması içinenerji tüketiminin izlenmesi, raporlanması ve iş/yaşam standartlarından ödün verilmeden tüketimin minimize edilmesi amacı ile eneji denetim ve optimizasyonunun sağlanarak enerjinin üretim ve tüketiminde oluşan çevresel etkinin azaltılarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.