Sürdürülebilirlik
Yenilenebilir enerji sistemleri
 
Yazılım ve Mobil Uygulamalar
Mühendislik
Tasarım ve Uygulama

Danışmanlık / Yenilenebilir Enerji Sistmeleri


Konvansiyonel sistemler ile üretilen elektiğin maliyetindeki artış ve bazı üretim teknolojilerinin yarattığı çevresel etkiler nedeni ile son zamanlarda yenilenebilir enerji sistemlerine yönelim artmıştır.
Özellikle güneş ve rüzgar başta olmak üzere kullanılan yenilebilir enerji kaynakları, göreceli olarak kaynak güvencesi bulunması bakımından ön plana çıkmaktadır. Uygulamasının nispeten kolay olması açısından daha çok tercih edilen rüzgar enerjisi santrallerinin, ilk yatırım maliyetinin yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajlarının yanında; tükenme riskinin bulunmaması, temin bedelinin olmayışı ve dolayısı ile ekonomik koşullar ile bu bedelin yükselme riskinin bulunmaması, düşük bakım ve işletme maliyetinin yanında kurulum sürecinin aynı kapasitedeki konvansiyonel sistemlere göre çok daha kısa oluşu gibi avantajları nedeniyle kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Helistats

Güneş enerjisi kullanımı ile elektrik enerji üreten santrallerdeki üretimin, gün bazında aydınlanma süresi ile kısıtlı kalması nedeni ile yenilenebilir enerji olarak güneşi kullanan, ancak ikincil bir yakıtla desteklenerek aydınlanma süresi haricinde de üretime kesintisiz devam eden hibrit santralletin teknolojik gelişimi ile enerji üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha da artmıştır.
Bu alandaki teknolojik gelişmeleri uzman akademik ekibi ile yakından takip eden kuruluşumuz; kaynak olarak yenilenebilir enerji kullanan teknolojilerin transferi ve geliştirilmesi ile bu teknolojileri kullanan sistemlerin kurulmasına yönelik her aşamada danışmanlık hizmetleri vermektedir.